حلال AW 402

برند: کیمیا گستر
کد محصول: AW 402

توضيحات کوتاه

  • حد اقل سفارش 3000 لیتر می باشد
  • Stoddard solvent
  • CAS: H402
  • فرمول مولکولی c7-c12
  • شماره تماس : 09191104182
  • شماره تماس : 09203219294

 موارد مصرف و کاربرد

این ماده به عنوان حلال استخراجی، حلال پاک کننده، گریس، حلال موجود در اسپری ها، رنگ ها، مواد نگهدارنده چوب و آسفالت مورد استفاده قرار می¬گیرد.60 درصد کل مصرف این ماده در اروپا مربط به رنگ، لاک و فرنچ ناخن است.
کاربردهای خانگی این ماده شامل تمیز کردن قلموی رنگ، پاک کردن باقیمانده چسب از سطوح بدون تخلخل، تمیز کردن قطعات خودرو و اشتعال ذغال سنگ برای کباب کردن و سایر استفاده های معمول است.
این ماده در دستگاه برش برای تراشکاری الماس نقش دارد و به همین دلیل به diamond turning  معروف است.
حلال 402 خصوصا برای حذف گازاسیدی کل در تصفیه گاز مورد استفاده قرار می¬گیرد. این حلال در جریان گاز شیرین و غیر شیرین موثر است. به منظور پیدا کردن حلال مناسب در خشک شویی ها ابتدا از بنزن قدرت پاک کنندگی بیشتری استفاده می¬شد اما مشخص شد  سمیت بالایی  داردکه پس از چند دهه بنزین جایگزین آن شد، به دلیل خاصیت انفجار بالا و کاهش این خطر بنزین به الکل سفید تغییر یافت.

 

 

واکنش ها

این ماده در دستگاه برش برای تراشکاری الماس نقش دارد و به همین دلیل به diamond turning  معروف است.
حلال 402 خصوصا برای حذف گازاسیدی کل در تصفیه گاز مورد استفاده قرار می¬گیرد. این حلال در جریان گاز شیرین و غیر شیرین موثر است. به منظور پیدا کردن حلال مناسب در خشک شویی ها ابتدا از بنزن قدرت پاک کنندگی بیشتری استفاده می¬شد اما مشخص شد  سمیت بالایی  داردکه پس از چند دهه بنزین جایگزین آن شد، به دلیل خاصیت انفجار بالا و کاهش این خطر بنزین به الکل سفید تغییر یافت.
انواع و درجات
سه درجه  و سه نوع مختلف از الکل سفید وجود دارد. این سه نوع به این ترتیب دسته بندی شده اند که به چه طریقی (گوگرد زدایی) شده اند  درجه اول با نقطه اشتعال پائین  درجه دوم با نقطه اشتعال منظم و در جه سوم  اشتعال بالا، نوع درجه براساس نفت خام به عنوان ماده اولیه تولید و شرایط تقطیر تعیین می¬شود. مشخصات کلی این سه درجه در جدول زیر آورده شده است.
نوع اول: به تنهایی نوع دوم با استفاده از حلال و نوع سوم هیدروژنه. هر کدام ازین سه نوع ، خود دارای سه درجه(grade) است، علاوه بر این سه نوع، نوع صفر هم وجود دارد که شامل بخش کوچکی از تقطیر بدون تصفیه است که عمدتا شامل هیدروکربن های c9-c12 اشباع  با نقطه جوش 200-140 درجه سلسیوس است.

 

 

 

نکات ایمنی

این دسته از ترکیبات از طریق استنشاق، تماس و خوردن برای انسان سمیت حاد ایجاد می¬کنند. قرار گرفتن در معرض دزهای بالا منجر به ایجاد اثرات مشابه با مخدرها مثل خواب آلودگی، سرگیجه، تهوع و در نهایت بیهوشی می¬شود. این ماده برای محیط زیست و به خصوص برای ارگانیسم ها و میکرو ارگانیسم های ساکن آب بسیار خطرناک است

TEST METHOD

LIMIT

LIMIT

UNIT

ANALYSIS

-

۴۰۳

۴۰۲

-

Kind of solvent

Astm  D۸۶

۱۵۲-۱۹۸

۱۴۲-۱۹۸

°C 

Distillation range

Astm  D۱۲۹۸

report

۷۷۵(min)

Kg/m۳

Density@ ۱۵°C

Astm  D۱۳۰

۱a

۱a

-

Copper strip, ۳hrs@۱۰۰°c

Astm  D۵۶

۳۸ 

۳۸ 

°c 

Flash point,tag (min) 

Astm  D۱۵۶

۲۱

۲۵ 

-

Color, saybolt (min) 

Astm  D۴۹۵۲

Neg.

Neg.

-

Doctor test

Astm  D۱۲۶۶

۰,۲ 

۰,۱ 

%wt 

Sulphur Total (max) 

Astm  D۳۸۱

۵

۵

mg/۱۰۰ml

Gum existent (max)

Astm  D۱۳۱۹

۴۵ (min)

۲۰ (max)

%vol

Aromatic content

 

حلال 402 تبریز موجود می باشد حلال 402 اصفهان موجود می باشد حلال 402 آماده تحویل در شورآباد حلال 402 کارگاهی حلال 402 در انواع بسته بندی 

 

 

 

 

 

 

{tortags,[new_id],1}

Shopping |09190539902
Premium Joomla Templates
No Internet Connection