مواد شیمیایی

مرتب سازی بر اساس:
orderby
تعداد محصول در صفحه:
 • حد اقل سفارش 3000 لیتر می باشد
 • Ethyl acetate
 • CAS: 141-78-6
 • فرمول مولکولی C4H8O2
 • شماره تماس : 09191104182
 • شماره تماس : 09203219294
 • حد اقل سفارش 3000 لیتر می باشد
 • پروپانون ، دی متیل فرمالدئید ، دی متیل کتال ، دی متیل کتن ، کتن پروپان ، بتا کتن پروپان ، متیل کتن ، پیروستریک اسید ، پیروستریک اتر، Acetone
 • فرمول شیمیایی : CH3-CO-CH3t.
 • گرید محصول : 1. استون صنعتی 2. استون آزمایشگاهی
 • شماره تماس : 09191104182
 • شماره تماس : 09203219294
 • حد اقل سفارش 3000 لیتر می باشد
 • Stoddard solvent
 • CAS: H402
 • فرمول مولکولی c7-c12
 • شماره تماس : 09191104182
 • شماره تماس : 09203219294
 • حد اقل سفارش 3000 لیتر می باشد
 • متانول آلی یا بیو الکل
 • درجه خلوص : %۹۹
 • فرمول مولکولی CH۳OH
 • شماره تماس : 09191104182
 • شماره تماس : 09203219294
 • حد اقل سفارش 3000 لیتر می باشد
 • بوتانون
 • وزن مولکولی:72.11
 • فرمول شیمیایی C4-H8-O
 • شماره تماس : 09191104182
 • شماره تماس : 09203219294
 • حد اقل سفارش 3000 لیتر می باشد
 • مونواتانول آمین،دی اتانول آمین و تری اتانول آمین
 • شیرین کردن گاز(GAS SWEETENING)
 • فرمول مولکولی C2H7NO
 • شماره تماس : 09191104182
 • شماره تماس : 09203219294
 • حد اقل سفارش 3000 لیتر می باشد
 • Butox yetha nol
 • بوتیل گلیکول
 • فرمول مولکولی HOCH2CH20C4H
 • شماره تماس : 09191104182
 • شماره تماس : 09203219294
 • حد اقل سفارش 3000 لیتر می باشد
 • perchloroethylene
 • تترا کلرواتن
 • فرمول مولکولی C2CL4
 • شماره تماس : 09191104182
 • شماره تماس : 09203219294
 • حد اقل سفارش 3000 لیتر می باشد
 • Propylene glycol
 • مانند گلیسرول و سوربیتول
 • فرمول مولکولی C۳H۸O۲
 • شماره تماس : 09191104182
 • شماره تماس : 09203219294
 • حد اقل سفارش 3000 لیتر می باشد
 • Tetrahydrofuran
 • اتر حلقوی
 • فرمول مولکولی CH۸O
 • شماره تماس : 09191104182
 • شماره تماس : 09203219294
 • حد اقل سفارش 3000 لیتر می باشد
 • Tri Ethylene Glycol
 • تری اتیلن گلایکول
 • فرمول مولکولی C6H14O4
 • شماره تماس : 09191104182
 • شماره تماس : 09203219294
 • حد اقل سفارش 3000 لیتر می باشد
 • trichloroethene
 • مایع بی‌رنگ، غیر قابل اشتعال، و معطر
 • فرمول مولکولی C2HCl3
 • شماره تماس : 09191104182
 • شماره تماس : 09203219294
 • حد اقل سفارش 3000 لیتر می باشد
 • Toluene
 • مایعی بی‌رنگ و آتش‌گیر می باشد
 • فرمول مولکولی C6H5CH۳
 • شماره تماس : 09191104182
 • شماره تماس : 09203219294
 • کیمیا گستر
 • شماره تماس : 09191104182
 • شماره تماس : 09203219294
 • مهندس رضایی
 • کیمیا گستر
 • شماره تماس : 09191104182
 • شماره تماس : 09203219294
 • مهندس رضایی
 • کافی
 • شماره تماس : 09191104182
 • شماره تماس : 09203219294
 • مهندس رضایی
Shopping |09190539902
Premium Joomla Templates
No Internet Connection